Sondaj'daki Genel Zeminler

Sondaj'daki Genel Zeminler

Sondaj'daki Genel FormasyonlarALÜVYON ZEMİN(FORMASYON): Blok, çakıl, kum, silt ve kilden meydana gelen (akarsu yatakları, göllerin taşkın alanları, yamaç molozu) malzemeler ile formasyonların çimentosuz çakıllı, kumlu ve siltli seviyeleri.ÇOK YUMUŞAK ZEMİNLER: Anhidrit, jips, tepeşir, kil.YUMUŞAK ZEMİNLER: Tüfler, kiltaşı, silttaşı, marn, filiş, manlı kireçtaşı, magmatik ve metamorfik kayaçların ayrışmış olanı.ORTA SERT FORMASYON: Kireçtaşı, şeyl, kumtaşı.SERT ZEMİNLER: Serpantinit, arduvaz, kloritli şist, mikaşist, kalkşist, aglomera, fillit, andezit, bazalt, trakit, dasit, dolomit, konglomera, breş.ÇOK SERT VE AŞINDIRICI FORMASYON ZEMİNLER: Sileks, granit, kuvarsit, anfibolit, volkan camları, Mermer, kristalize kireçtaşı, gnays, pegmatit, gabro, diyorit, granadiyorit, piroksenit, peridotit, siyenit, monzonit.


Telefon
Telefon