Hedef ve İlkeler

Hedef ve İlkeler

Stratejik olarak “en iyi,en dürüst” olmayı hedeflemek,  doğal kaynaklarımıza gereken önemi vermek,  gelişmenin tabii kaynaklardan doğaya zarar vermeden istifade etmenin bilincinde olarak , iş ahlakını düzeni, güvenliği ve dürüstlüğü”olmazsa olmaz” koşul haline getirerek ve ülkemizin ekonomisine sağladığı katkının bilincinde bir firma olmak en temel ilkemizdir.

Daima “en iyi,en dürst” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede ve hizmette en iyi olmak ve sondaj sektöründe sahip olduğumuz bu imajı muhafaza etmek ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterdiğimiz alanlarda sektörde lider olmak temel ilkemizdir.Bu kapsamda şirketimizin sondaj makinası ve ekipmanlarına ayırdığı bütçe 2.000,000 TL yi geçmiş vaziyettedir.

Müşterilerimiz velinimetimizdir. Müşteri Berekettir.

Müşterilerimiz için değer oluşturmak, beklentilerine kalite üstün hizmet anlayışı ile karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Verdiğimiz hizmet sonrası ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir. Amacımız minimum maliyetle maksimum verimi sağlamak. Hizmetimizin sürekliliği ve müşterilerimize düşük maliyetli çalışmalar yapabilmek, küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere uygulanan proje ve çalışmalara önem vermek. Hem ülke ekonomisi hemde müşterilerimizin bütçelerini zorlamadan teknolojiden faydalanmak, akılcı kullanımı sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkemizdendir.

En önemli sermayemiz bize olan güveninizdir. 

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışmalarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personel ve ekipmanları şirketimiz bünyesine geçirmek ve istihdam ederek azami fayda sağlamak. Dolayısı ile başlanmış olan bir işi güvenlik ve kalite kapsamında hızlı bir şekilde bitirip, uzun vadeli olarak fayda sağlamasını oluşturmak seçtiğimiz yoldur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm münasebetlerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemediğimiz bir başka temel ilkemizdir. Ülkemiz için çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.


Mehmet Ali EFEK

BİZİM SONDAJ KURUMSAL

Su sondajında kalite ve güvenin sözde değil, işte lider firmayız!